Dla mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw ilość dostępnych danych często nie jest ogromna, co sprawia, że nie potrzebują oni bardzo skomplikowanej analityki internetowej. W wielu przypadkach wystarczająca jest podstawowa lub umiarkowanie zaawansowana konfiguracja. Kluczowym elementem sukcesu jest odpowiedni wybór narzędzi analitycznych i ich właściwe ustawienie. Jednak to głębokie zrozumienie i interpretacja danych uzyskanych z tych narzędzi pozwala na osiągnięcie ostatecznego sukcesu. Często po kilku miesiącach działalności uświadamiamy sobie, że nasza strona internetowa lub sklep wymagają dodatkowych działań w zakresie poprawy użyteczności i optymalizacji konwersji. Dobra użyteczność, czyli UX, wraz z poprawą współczynników konwersji i ROAS (zwrotu z inwestycji w reklamę), może mieć bezpośredni wpływ na zyski firmy.