Często zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy próbują samodzielnie uruchomić reklamy online, tracą pieniądze i zrażają się do tej formy promocji. Powodem tego jest zwykle niewłaściwe ustawienia i konfiguracja lub brak właściwej konfiguracji Google Analytics. Brak doświadczenia w kreowaniu kampanii Google Ads może prowadzić do szybkiego wyczerpania budżetu reklamowego oraz nieosiągnięcia zamierzonej grupy docelowej.