Copywriting to angielski termin, który oznacza tworzenie i edytowanie treści na stronach internetowych i w artykułach. Dawniej teksty pisano głównie długopisem lub na maszynie do pisania, ale współcześnie sytuacja ta uległa zmianie. Obecnie rzadko kiedy używa się długopisu, a dominująca forma to tworzenie artykułów elektronicznych, często za pomocą systemów zarządzania treścią takich jak WordPress. W ramach copywritingu treść jest przygotowywana i modyfikowana z uwzględnieniem struktury, czytelności oraz, co ważne, słów kluczowych. Celem jest stworzenie treści, która angażuje czytelnika i jest jednocześnie łatwa do odnalezienia w wynikach wyszukiwania.